Heb je een klacht? Laat het ons weten!

Heb je een klacht over onze dienstverlening of over een bepaalde dienst? Bezorg ons jouw klacht. We zoeken samen een oplossing.

•    Het indienen van een klacht gebeurt liefst schriftelijk, maar kan ook mondeling. Bij schriftelijke klachten: naam en adres van de indiener van de klacht is vereist, anders is hij onontvankelijk. Noteer er ook de datum bij. 
Schriftelijke klachten kunt u via mail sturen naar info@wmelan.be, per post naar Kortrijkstraat 117, 8550 Zwevegem of via onderstaand formulier.

•    Geef een omschrijving van het probleem. 

•    Een klacht kan je niet anoniem indienen. 

•    Een klacht mag over iets gaan wat maximum 1 jaar geleden gebeurde. 

Wat doet WM Elan?

•    Binnen de 10 dagen na ontvangst van de klacht ontvangt u een ontvangstbewijs van WM Elan.

•    We behandelen je klacht binnen de 45 kalenderdagen. 

•    WM Elan gaat soms bemiddelen. We proberen een oplossing te zoeken voor alle partijen.

•    We sturen je binnen de 45 kalenderdagen een antwoord. Lukt dit niet binnen deze termijn? Dan laten we u weten dat het nog even kan duren. Soms is een klacht te ingewikkeld om binnen deze termijn een oplossing te vinden.

Ombudsdienst

Ben je niet tevreden met de oplossing die wij jou bieden, nadat je de klacht bij ons indiende? Dan kan je terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst. 
De Vlaamse Ombudsdienst zal pas in actie treden als je eerst de nodige stappen ondernam om jouw klacht met ons zelf te bespreken.

Je bereikt hen:
•    per post op: Vlaamse Ombudsdienst, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel
•    via e-mail: klachten@vlaamseombudsdienst.be
•    via telefoon 02 552 48 48 of het gratis nummer 1700

Toezichthouder

Ben je nog niet akkoord met een beslissing van onze woonmaatschappij? Dan kan je in een derde stap de toezichthouder contacteren om ‘verhaal’ aan te tekenen.

Je bereikt hen:
•    per post op: Wonen in Vlaanderen - afdeling Toezicht, Koning Albert II-laan 15 bus 253 - 1210 Brussel

Hebt u een klacht? Vul dan onderstaand formulier in