Over ons

Historiek

Woonmaatschappij WM Elan is ontstaan uit de fusie van twee sociale huisvestingsmaatschappijen: Eigen Haard gevestigd in Zwevegem en Eigen Gift Eigen Hulp gevestigd in Kuurne.
Eigen Haard Zwevegem bouwde in 1923 haar eerste woningen. Eigen Gift Eigen Hulp in 1922. Beiden zijn dus net honderd jaar geworden voor de fusie. Samen omvat het patrimonium zo’n 2.000 woningen. 
Voor haar dagelijkse werking kan WM Elan rekenen op de ondersteunende rol maar ook op het toezicht van het agentschap Wonen in Vlaanderen (WIV).

WM Elan is werkzaam in 4 gemeenten: Avelgem, Kuurne, Spiere-Helkijn en Zwevegem. 
Conform de wettelijke bepalingen zal WM Elan op termijn de enige actor zijn voor sociale huisvesting in deze vier gemeenten. Heel wat woningen zijn al overgedragen vanuit andere actoren: woningen in Avelgem vanuit Impuls, woningen in Spiere-Helkijn vanuit SW+, woningen ingehuurd op de private huurmarkt vanuit De Poort. De woningen in Heestert en Waarmaarde dienen nog overgedragen te worden. 

WM Elan wil net als de stichtende vennootschappen een trendsetter in de sector blijven. Dit zowel op vlak van opvolging en begeleiding van huurders, op vlak van het realiseren van innovatieve projecten als voor wat betreft de eigen werking en personeelsbeleid. 

Missie & visie

Missie

WM Elan bouwt en verhuurt sociale woningen in de Zuid-West-Vlaamse regio tussen Leie en Schelde. De woonmaatschappij zet daarnaast ook actief in op de toename van de in huurname van woningen in de private huurmarkt. Deze woningen binnen het werkingsgebied zijn kwaliteitsvol, duurzaam en energiezuinig. Samen met de lokale besturen Zwevegem, Kuurne, Avelgem en Spiere-Helkijn, haar partners en ingebed in het sociaal woonbeleid van de Vlaamse regering, levert WM Elan een kwalitatief en betaalbaar woonaanbod.

Haar dienstverlening is helder, correct, financieel leefbaar en klantvriendelijk. Een gelijke behandeling van de klanten is vanzelfsprekend, met respect voor ieders levensbeschouwing en achtergrond. De woonmaatschappij wenst als enige sociale woonactor in het werkingsgebied een één loketfunctie uit te bouwen in het werkingsgebied.

WM Elan plaatst haar huurders centraal, via onder meer huisvestingsondersteuning en woonbegeleiding. Voor de (boven)lokale woonactoren (Intergemeentelijk samenwerkingsverband Wonen, VMSW, Toezicht, etc.) en lokale besturen is WM Elan het enige aanspreekpunt, partner en betrokken vertegenwoordiger. WM Elan realiseert in haar werkgebied de Vlaamse wooncode en levert een bijdrage tot betaalbaar en kwalitatief wonen voor mensen die moeilijk op de private huurmarkt een woning kunnen huren.

Visie

WM Elan wil een kwaliteitsvolle woonmaatschappij zijn en streeft naar tevreden bewoners. De huurder staat centraal in het beleid en de dienstverlening. Net zoals vandaag bij de SHM’s Eigen Haard en Eigen Gift Eigen Hulp zal de huurder de komende jaren verder betrokken worden in het beleid via de huurdersadviesraad van de woonmaatschappij. Daarnaast worden er laagdrempelige en heldere overleg- en infomomenten georganiseerd met én voor huurders.

WM Elan zal creatief inspelen op maatschappelijke woontrends en haar woonkwaliteit en dienstverlening verder verbeteren.
Concreet betekent dit:
•    Meer woningen  realiseren die aangepast zijn aan de veranderende woonbehoeften.
•    De huidige woningen goed beheren en via groepsrenovatie de woonkwaliteit bewaken en versterken.
•    Gezonde financiën, met voorrang voor toekomstgerichte nieuwbouw en duurzame renovatie.

WM Elan zal inzetten op de betrokkenheid en de ontplooiing van haar medewerkers. Een optimaal personeelsbeleid zal daartoe bijdragen. De klemtoon zal liggen op samenwerking, vorming, competentieontwikkeling, begeleiding, opvolging en evaluatie.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van WM Elan bestaat uit de volgende leden:

 • Roobrouck Nele - Voorzitter
 • Dujardin Jeroen - Ondervoorzitter
 • Debruyne Jents - Lid van RvB
 • Deltour Corry - Lid van RvB
 • Demeulenaere Barbara - Lid van RvB
 • Deseyn Lut - Lid van RvB
 • Margodt Guido - Lid van RvB
 • Messelier Ann - Lid van RvB
 • Nys Ivan - Lid van RvB
 • Platteau Sandra - Lid van RvB
 • Ravelingeen Vic - Lid van RvB
 • Spincemaile Eliane - Lid van RvB
 • Vanden Bossche Stefanie - Lid van RvB
 • Vanwelden Claude - Lid van RvB
 • Van Wonterghem Ludwig - Lid van RvB

Sluitingsdagen

De kantoren van Woonmaatschappij WM Elan zijn volledig gesloten op:

 • 1 januari 2024: Nieuwjaar (maandag)
 • 2 januari 2024: brugdag (dinsdag)
 • 1 april 2024: Paasmaandag (maandag)
 • 1 mei 2024: Dag van de Arbeid (woensdag)
 • 9 mei 2024: O.L.H. Hemelvaart (donderdag)
 • 10 mei 2024: brugdag (vrijdag)
 • 20 mei 2024: Pinkstermaandag (maandag)
 • 11 juli 2024: Feest v/d Vl. Gemeenschap (donderdag)
 • 15 augustus 2024: O.L.V. Hemelvaart (donderdag)
 • 1 november 2024: Allerheiligen (vrijdag)
 • 11 november 2024: Wapenstilstand (maandag)
 • 25 december 2024: Kerstmis (woensdag)
 • 26 december 2024: 2e Kerstdag (donderdag)
   

Ons team

Nele Vandaele Algemeen Directeur
Greet Deconinck Financieel Medewerker
Eline Deblauwe Financieel Medewerker
Valerie Peeters  Onthaal, administratie & ondersteuning inschrijvingen
Isabelle Derez Administratie, planning en ondersteuning financieel
Sofie Vanassche Teamcoach (kandidaat-)huurders
Evelien Manderick Toewijs & verhuisbewegingen
Barbara Vandeghinste Inschrijvingen & regioverantwoordelijke
Elena Delbeke Communicatie & digitalisering + regioverantwoordelijke
​​​​​David Depauw Regioverantwoordelijke
Furn Vandaele Regioverantwoordelijke
Laura Bossuyt Regioverantwoordelijke
Geert van Assche Regioverantwoordelijke
Susan Delneste Inschrijvingen, toewijs & verhuisbewegingen
Valérie Wannyn Financiële opvolging dienst huurders
Frank Gabriël Teamcoach gebouwenbeheer
Diederik Desloovere Plaatsbeschrijvingen & technische opvolgingen
Christoph De Taeye Plaatsbeschrijvingen & technische opvolgingen
Gratiaan Lemey
 
Plaatsbeschrijvingen, klusjesdienst & inhuurnames luik verhuurder
Stephan Vanhoenacker Klusjesdienst
David Depraetere Klusjesdienst
Jannick Vandooren Teamcoach Projecten
Diederik Bailleul Ondersteuning Projecten