Mijn voordelen

Wil je niet langer veel tijd en energie steken in het beheer van je huurwoning? Verhuur je woning dan aan onze woonmaatschappij.

Wij bieden je tal van voordelen:

1. Maatschappelijke meerwaarde 
Via ons verhuur je je woning aan mensen die het moeilijk hebben, die op de private huurmarkt moeilijk een (betaalbare) woning kunnen vinden. Dit is een belangrijk maatschappelijk doel. 

2. Huurgarantie
Je moet je niet langer zorgen maken of je huurder wel maandelijks correct betaalt. Ook moet je geen nieuwe huurder zoeken als die vroeger dan voorzien je woning verlaat. We garanderen je maandelijkse huurinkomsten voor de volledige periode van het huurcontract. 

3. Onderhoud van de woning
Wij zijn jouw huurder en zorgen ervoor dat je de woning aan het einde van het contract in de oorspronkelijke staat terugkrijgt, behalve de normale slijtage. 

4. Professionele partner
Je werkt samen met een professionele partner die veel ervaring heeft met het huren en verhuren van woningen. We nemen het beheer van jouw woning over en volgen alle administratieve taken op (opmaken huurcontract, registratie, opmaken plaatsbeschrijving, …).

5. Gunstige regeling in de personenbelasting    
Vroeger werd je als eigenaar voor de onderverhuring belast op de werkelijke huuropbrengsten: dat is sinds enkele jaren niet meer het geval. Net als bij de private huur, word je bij verhuring aan de woonmaatschappij belast op het geïndexeerde kadastraal inkomen.

6. Verlaagd tarief op de onroerende voorheffing                                                      
Als je aan ons verhuurt, kom je in aanmerking voor een verlaagd tarief op de onroerende voorheffing – ook grondlasten genoemd. Het tarief verlaagt van 3,97% naar 2,4%. Voorwaarde is wel dat je onze woonmaatschappij jouw aanslagbiljet onroerende voorheffing bezorgt, zodat wij de nodige gegevens kunnen registreren bij de Vlaamse Belastingdienst. 

7. Geen risico op leegstand(sheffing)
Tijdens de looptijd van het huurcontract zorgen wij ervoor dat de woning verhuurd is. Als een huurder de woning verlaat, zoeken we meteen een nieuwe huurder. Hierdoor vermijden we lange leegstand en de bijbehorende leegstandsheffing.     

8. Geen gerechtelijke procedures
We zijn jouw huurder en dus ook verantwoordelijk voor alle huurdersverplichtingen. Je hebt geen rechtstreeks contact met de onderhuurder, waardoor je ook geen risico hebt op lange gerechtelijke procedures. Dit risico ligt volledig bij ons.

9. Renovatiepremies
Als je jouw woning wilt verbouwen of renoveren om die nadien te verhuren aan onze woonmaatschappij, kan je sinds 1 oktober 2022 aanspraak maken op de Mijn VerbouwPremie.

10. Verlaagd btw-tarief bij nieuwbouw
Je hebt recht op een verlaagd tarief bij nieuwbouw van 12%, in de plaats van 21%, als je als eigenaar de woning voor 18 jaar aan een woonmaatschappij verhuurt. Deze huurcontracten worden notarieel verleden.

11. Gunstige registratierechten
Als je een woning koopt en ze daarna verhuurt aan een woonmaatschappij, dan kan je genieten van het gunsttarief van 7% registratierechten.

12. Doorbetalingsgarantie
Je kan een aanvraag indienen bij Wonen in Vlaanderen voor de doorbetaling van de huurprijs of huurschade als de woonmaatschappij deze niet betaalde.
 

Wij vragen:

1. een eerlijke huurprijs voor jouw woning.
2. dat de woning voldoet aan de minimale kwaliteitsvereisten van de Vlaamse Wooncode
3. dat je minimaal 9 jaar verhuurt (18 jaar voor voordeel 9 en 10) aan onze woonmaatschappij. 

4. dat je woning in ons werkingsgebied ligt.