Mijn huurprijs en betalingen

Lees hier meer over je huishuur, de berekening ervan en andere betalingen.

 • Hoe en wanneer betaal ik de huishuur?

  Je kan de huishuur maandelijks zelf betalen of via een doorlopende of bestendige opdracht. 
  De huishuur stort je voor de tiende van de maand op het volgend rekeningnummer:
  BE12 2850 4500 4692

  Vermeld altijd het OGM-nummer of de gestructureerde mededeling (+++***/****/*****+++). Deze vind je links onderaan je berekeningsnota.

 • Wat als ik mijn huishuur niet (tijdig) kan betalen?

  Heb je problemen om je huur te betalen? Praat erover met ons. Je kan ons bellen, mailen of langskomen na het maken van een afspraak.
  Stel een contact met ons niet uit. We zoeken samen met jou een oplossing. 
  Als je ons niet verwittigt en je betaalt niet op de betalingsdatum, ontvang je van ons een rappelbrief (herinneringsbrief).

  Als je de huishuur tegen het einde van de lopende maand nog altijd niet betaalde, krijg je een aangetekende ingebrekestelling, dit na nog verschillende herinneringen per brief

  Je krijgt dan nog de kans om de huishuur te betalen. Doe je dit niet, dan moeten we het dossier doorsturen naar het OCMW, het CAW en de Vrederechter.
  Het is daarom zeer belangrijk dat je de huishuur op tijd betaalt of tijdig verwittigt als het niet lukt omwille van financiële moeilijkheden.
  Wij zijn altijd bereid om te luisteren en om samen op zoek te gaan naar een oplossing.

 • Hoe berekenen we je huishuur?
  • Woningen in eigendom van WM Elan 

  Wij sturen elk jaar in december je nieuwe huurprijs voor het volgende jaar. Om je huurprijs te berekenen, werken we met onderstaande formule:
  Inkomen/54  -  gezinskorting  -  patrimoniumkorting  + huurlasten + energiecorrectie = je huurprijs
   
  Inkomen
  Uw inkomen bepaalt grotendeels de huurprijs. We kijken naar het inkomen van de huurders en alle meerderjarige gezinsleden (behalve meerderjarige kinderen die nog kinderbijslag genieten). 
  We nemen het inkomen van uw meest recente aanslagbiljet en dat noemen we het referentie-inkomen. Dit gaat niet noodzakelijk voor alle gezinsleden over het inkomen van hetzelfde jaar. Enkel als u en uw gezin geen referentie-inkomen hebben, dan kijken we naar jullie huidige inkomsten. 
  Het gevonden inkomen indexeren we en delen we door 54.
  Is uw inkomen hoger dan een bepaalde grens? Dan delen we door 53, 52 of 51 in plaats van 54.

  Gezinssamenstelling
  U krijgt een korting van 22 euro per kind of persoon ten laste. Deze vermindering op de basishuurprijs heet de gezinskorting. 
  Woont uw kind bij uw ex-partner, maar verblijft het regelmatig in de sociale woning? Dan halveert WM Elan de korting. Elke partner krijgt dan de helft. 
  We verdubbelen de korting als het kind erkend is als ernstig gehandicapt. 
   
  Woningkwaliteit
  Sommige huurders krijgen een extra korting. Dit hangt af van de marktwaarde van de woning. Dat is de huurprijs die uw woning zou hebben op de private huurmarkt. 
  Hoe goedkoper de woning op de huurmarkt zou zijn, hoe groter de korting die WM Elan geeft. Dat heet de patrimoniumkorting. 
   
  Extra huurlasten
  Bovenop de huur betaalt u nog een aantal extra maandelijkse kosten. Dit is bijvoorbeeld de huur van een garage, het onderhoud van gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw, , ...
  Wij nemen in onze brandverzekering een luik ‘afstand van verhaal’ op. Dit wordt via de huurlasten doorgerekend.

  Ook het onderhoud van centrale verwarming wordt aangerekend aangezien WM Elan dit voor haar rekening neemt. 
  Vanaf 1 januari 2024 heeft WM Elan een onderhoudscontract met de firma SIX voor het onderhoud en herstel van de centrale verwarmingsinstallatie en sanitair.
  Deze maandelijkse vergoeding ligt tussen de 15 en 20 euro, afhankelijk van de aanwezigheid van centrale verwarming, collectieve verwarming en/of zonneboiler.
   

  Energiecorrectie
  Als WM Elan extra geld investeerde om uw woning energiezuiniger en milieuvriendelijker te maken, dan verbruikt u minder energie. U bespaart dan geld op het gebruik van verwarming en warm water. 
  Als compensatie, rekent WM Elan een maandelijkse toeslag aan bovenop uw huurprijs. Deze toeslag heet de energiecorrectie en telt enkel voor woningen met energiezuinige investeringen, zoals een goede isolatie of een zuinige verwarmingsketel. 
  De grootte van deze toeslag hangt af van de hoeveelheid energie die u minder verbruikt door de extra investering van WM Elan. Deze hoeveelheid energie berekenen we volgens de regels die de Vlaamse Regering vastlegde. 
  De toeslag is een eerlijk bedrag dat altijd lager is dan het bedrag dat u bespaart op uw energiefactuur. 
   

  Verrekening PV panelen 
  De huurders met zonnepanelen (= Photo-Voltaïsche installatie) betalen in de huurlasten een voorschot.  De effectieve gelijktijdige afname wordt gemeten via een productiemeter en wordt jaarlijks individueel afgerekend. Enkel de stroom die gelijktijdig afgenomen wordt als ze geproduceerd wordt door de zonnepanelen wordt hierbij in rekening gebracht. Het is dus in uw voordeel om zoveel mogelijk energie te verbruiken op het moment dat de zon schijnt en om buiten deze momenten grote pieken in verbruik te vermijden. 
  Voor zonnepanelen op gemeenschappelijke delen wordt er geen bijdrage aangerekend.
   

  Sociale huurschatter
  Uw huurprijs hangt ook af van de marktwaarde van uw woning. Dat is de prijs die u zou betalen voor een gelijkaardige woning op de private markt. 
  De waarde van uw woning bepaalt WM Elan aan de hand van een schattingsmodel, de sociale huurschatter. Om de waarde te bepalen, kijken we naar de ligging en andere eigenschappen, zoals het aantal slaapkamers of het bouwjaar. Op deze manier kunnen we nog juister het bedrag op de waarde van uw woning plakken. 

  Goed om weten
  De huurprijs heeft een onder- en een bovengrens. U betaalt nooit meer dan wat iemand voor een vergelijkbare woning in dezelfde omgeving op de private huurmarkt zou betalen. 
  U betaalt ook nooit minder dan de minimale huurprijs + energiecorrectie, ongeacht het inkomen van uw gezin. De minimale huurprijs hangt af van de marktwaarde (basishuurprijs) van de woning.
   

  • Woning ingehuurd door WM Elan
   Je betaalt een vaste huurprijs die je aan WM Elan betaalt.  De huurprijs hangt niet af van je inkomen. Je komt wel in aanmerking voor een huursubsidie.  De huursubsidie wordt rechtstreeks aan de woonmaatschappij uitbetaald en afgetrokken van uw maandelijkse huurprijs.
 • Wanneer kan mijn huishuur aangepast worden?

  De huishuur passen we in bepaalde omstandigheden aan: verandering van gezinssamenstelling of inkomen, een gezinslid gaat met pensioen of sterft.

  • Mijn gezin verandert
   Als je gezin groter of kleiner wordt, dan moet je dit binnen de maand aan ons laten weten. Je huurprijs hangt namelijk af van je gezinsgrootte. Ook bepaalt je gezinsgrootte welke woning best bij je gezin past.

   Laat het ons zeker weten als:
   - er een kindje geboren is.
   - een kind of andere bewoner de woning verlaat. 
   - je gaat scheiden of je gaat uit elkaar met je partner.
   - er iemand overleden is.
   - er iemand (tijdelijk) bij je gezin komt wonen. 


   Als je gehuwd bent of wettelijk samenwoont of als je een feitelijke partner hebt met wie je één jaar samenwoont in de sociale woning, dan geldt het volgende:
   - hij/zij moet samen met jou voldoen aan alle toelatingsvoorwaarden voor een sociale woning
   - je woning mag niet te klein worden
   - hij/zij wordt van rechtswege huurder


   Alle andere personen die komen bijwonen (bv. ouder, volwassen kind) moeten niet voldoen aan voorwaarden. Ze worden geen huurder en moeten geen huurovereenkomst ondertekenen. Hun inkomen telt wel mee voor de huurprijs, behalve dat van tijdelijke bijwoners of kinderbijslaggerechtigde kinderen. Je woning mag niet te klein worden en je moet hun bijwoonst melden. Als de woning toch te klein wordt, en de persoon niet vertrekt binnen een door ons opgelegde termijn, kunnen we jouw huurovereenkomst opzeggen.
    

  • Mijn inkomen verandert
   Als je plots een veel lager inkomen hebt, kan je een aanpassing van jouw huurprijs vragen. 
   Je gezinsinkomen van de laatste drie maanden moet dan minstens 20% lager zijn dan het inkomen dat we gebruikten voor jouw huurprijsberekening.
   Bezorg ons de inkomsten van de laatste drie maanden. Dit kunnen loonfiches zijn of een attest van uw werkloosheidsinstelling of mutualiteit waarop staat hoeveel u ontvangen hebt. 
   Stuur dit op voor alle gezinsleden waarvan we de inkomsten nodig hebben voor de huurprijsberekening. Je moet bewijzen dat je gezinsinkomen daalde. 
    
  • Pensioen
   Als een gezinslid met pensioen gaat, kan het inkomen dalen. De huurder kan aan WM Elan vragen om de huurprijs opnieuw te berekenen.
   De huurprijs zal aangepast worden vanaf de maand die volgt op de maand waarin dit aan WM Elan gevraagd werd.
    
  • Overlijden
   Bij het overlijden van een gezinslid kan WM Elan de huurprijs herberekenen. Je moet dan een kopie van de overlijdensakte bezorgen.
    
  • Jaarlijkse controle
   WM Elan controleert jaarlijks een aantal zaken om de huurprijsberekening goed te zetten. 
 • Onderbezettingsvergoeding

  Wanneer betaal je een onderbezettingsvergoeding?
  Sedert 1 maart 2017 werd door de wetgever een onderbezettingspremie ingevoerd. In welke situaties moet je deze betalen?
  Je mag één slaapkamer meer hebben dan het aantal bewoners (een koppel beschouwen we als 1 persoon). Heb je twee of meer slaapkamers te veel? Dan woon je onderbezet. We vragen je te verhuizen naar een kleinere woning. We kunnen dit niet verplichten. Hier kan echter wel een boete aan gekoppeld worden. 

  Je krijgt dan één (binnen een straal van 5 km) of twee keer (voor een andere woning die tussen 5 tot 15 km ligt) een aanbod op maat. Weiger je deze? Dan moet je verplicht een onderbezettingsvergoeding betalen. 

  Hoeveel betaal je?
  De onderbezettingsvergoeding bestaat uit een percentage van de reële huurprijs (15%) met als minimum het nu geldende bedrag van 37 euro, per overtallige slaapkamer.
  Zittende huurders die al een onderbezettingsvergoeding betalen voor 1 januari 2024, worden na 1 januari 2024 het nieuwe bedrag van de onderbezettingsvergoeding aangerekend wanneer zij een nieuw valabel aanbod weigeren.
   
  Ik woon te groot
  De grootte van je gezin bepaalt de grootte van je woning. Je mag één slaapkamer meer hebben dan het aantal bewoners (een koppel huurders wordt als 1 persoon gezien). 
  Maar, heb je twee of meer slaapkamers te veel? Dan woon je ‘onderbezet’. We vragen je dan te verhuizen naar een kleinere woning. 

  Wat mag bijvoorbeeld niet? 
  • Je woont alleen en hebt drie slaapkamers. Dan heb je twee slaapkamers extra. Dit is er één te veel.
  • Je bent een koppel en hebt vijf slaapkamers. Dan heb je vier slaapkamers extra. Dit zijn er drie  te veel.

  Wat mag bijvoorbeeld wel? 
  • Je bent een koppel met één kind en hebt drie slaapkamers. Dan heb je maar één slaapkamer te veel. Dit mag. 
   

  Waarom bekijken we dit?
  We willen je een woning op jouw maat geven, niet te groot, niet te klein. 
  Een grote woning vraagt ook meer onderhoud en energiekosten dan een kleine woning. Je verhuist naar een andere woning.
  Ook staan er veel grote gezinnen op onze wachtlijst. Zij kunnen dan verhuizen naar een woning op hun maat. 

  Schrijf je in en kies je kleinere woning
  Je kunt je inschrijven voor een kleinere woning. Dit kan je doen via het Centraal Inschrijvingsregister. 

  Schrijf je je niet in?
  Dan kan je niet kiezen. Wij doen je zelf een aanbod op maat:

  • De woning heeft de juiste grootte voor jouw gezin.
  • De woning ligt maximaal 15 kilometer van je woning nu. 

  Je krijgt één (indien de andere woonst binnen een straal van 5 km ligt) of twee keer zo’n aanbod. 

  Wil je de eerste woning niet huren of reageer je niet op tijd? Dan krijg je na minimaal drie maanden opnieuw een aanbod. Wil je deze tweede woning ook niet huren of reageer je niet op tijd? Dan moet je verplicht een onderbezettingsvergoeding betalen. Deze betaal je extra bij je huurprijs en kosten.