Ik ben ingeschreven

 • Dossier aanpassen

  U kan uw dossier zelf aanpassen in het centraal inschrijvingsregister (CIR). U doet dit best elke keer wanneer er iets aan uw gegevens wijzigt. Bijvoorbeeld, wanneer u een kindje kreeg of er iemand niet meer mee gaat verhuizen. Of wanneer u verhuisd bent en in een andere gemeente wilt inschrijven. Zo heeft de woonmaatschappij altijd uw actuele gegevens en kan zij u een juiste woning aanbieden. U kan elk tabblad uit het inschrijvingsproces zelf aanpassen:

  Deze dossiergegevens kan u aanpassen
  - Persoonsgegevens
  - Eigendomsgegevens
  - Inkomensgegevens
  - Woningvoorkeuren
  - Regiokeuze
  - Specifieke voorkeuren

 • Huidige woonsituatie aanpassen

  Als u uw dossier definitief indiende, verschijnen er extra tabbladen zoals ‘huidige woonsituatie’.

  Verkeert u in een dreigende, moeilijke of onzekere woonsituatie? Of behoort u tot een specifieke doelgroep? Contacteer dan het OCMW van de gemeente waar u verblijft, het CAW of een andere organisatie die u begeleidt. Zij bekijken samen met u welke regels er gelden bij de woonmaatschappij(en) waarbij u inschreef.

  U kan ook documenten opladen over uw huidige woonsituatie. Leg uw woonsituatie uit in het juiste tekstveld en bewijs uw situatie met de nodige documenten. Mogelijke bewijzen kunnen zijn: een attest van de crisisopvang/noodwoning waar u verblijft, een besluit onbewoonbaarverklaring, een attest dat u de gevangenis of een instelling moet verlaten, een rechtsgeldige opzegbrief van de woning waar u nu woont … De woonmaatschappij bekijkt uw situatie. U krijgt een bericht wanneer de woonmaatschappij uw situatie bekeek en of u recht hebt op een voorrang.

  Als uw woonsituatie tijdens uw inschrijving wijzigt, past u dit best zelf aan. Zo heeft de woonmaatschappij altijd uw actuele gegevens.
   

 • Splitsing van uw dossier

  Wilt u niet meer met uw huidige partner kandidaat zijn voor een woning? Dan kan u uw dossier splitsen.
  We verwijderen dan uw partner uit uw dossier. Uw partner krijgt hier een bericht van. Als u dit wilt, kan u een nieuwe partner toevoegen aan uw dossier.

 • Huurpremie

  Van Wonen-Vlaanderen

  Sta je al vier jaar of langer op de wachtlijst voor een sociale woning en huur je ondertussen een private huurwoning?  Dan kan je misschien maandelijks een huurpremie krijgen.  
  Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen en het bedrag van de huurpremie verschilt in elke situatie.  

  Het agentschap Wonen in Vlaanderen stuurt je automatisch een gepersonaliseerd aanvraagformulier op, als je in aanmerking komt voor de premie. Ze baseert zich daarvoor op gegevens van onze en andere woonmaatschappijen over de wachttijd en jouw inkomen. Laat ons dus zeker elke wijziging in je adres of gezinsinkomen meteen weten.

  Pas op!  Als je een aanbod van een sociale woning weigert, kan het zijn dat je de huurpremie verliest.  
  Ben je niet akkoord? Dan kan je een klacht indienen met een aangetekende brief bij Wonen in Vlaanderen: 
  VAC Brussel (Herman Teirlinckgebouw) 
  Havenlaan 88 bus 40
  1000 Brussel

  Ga voor meer info naar de website van Wonen in Vlaanderen (https://www.vlaanderen.be/vlaamse-huurpremie-voor-kandidaat-huurders-van-een-sociale-woning). 

   

  Van Avelgem

  Sta je al minstens een jaar op de wachtlijst voor een sociale woning in Groot-Avelgem en woon je in groot-Avelgem, dan kan je een gemeentelijke huurpremie aanvragen.  Er zijn wel een aantal voorwaarden.  Meer informatie vraag je best in het Sociaal Huis van Avelgem:  
  Leopoldstraat 66, 8580 Avelgem 
  Mail: sociaalhuis@avelgem.be  
  Telefoon: 056 65 07 70