Wat als ik huurder word?

 • Inschrijvingsverplichting bij VDAB

  Sinds 1 januari 2023 moet je je als sociale huurder inschrijven bij de VDAB wanneer je op dat ogenblik binnen de actieve bevolking valt en werkloos bent. Dit is een nieuwe huurdersverplichting. 
  Dit geldt voor alle niet-werkende huurders tot de leeftijd van 64 jaar en is niet van toepassing op de bijwoners (bv. volwassen kinderen). 

  Volgende personen worden tijdelijk of definitief beschouwd als een ‘niet-beroepsactieve burger met arbeidspotentieel’: 
  •    De huurder die niet kan werken wegens arbeidsongeschiktheid, invaliditeit of erkende handicap. 
  •    De huurder die uitkeringsgerechtigd is en voor wie een uitzondering geldt. De minister bepaalt deze voorwaarden. 

  Wij gaan dit na op het moment van de toewijzing en voeren daarna een driejaarlijkse controle uit op het naleven van deze huurdersverplichting.   

  Boete
  Voldoe je niet aan deze huurdersverplichting? Dan kan de toezichthouder jou een geldboete opleggen tussen de 25 en 5.200 euro. 
   
  Je krijgt als dat nodig is ook een nieuwe termijn waarbinnen je je moet inschrijven bij de VDAB. De toezichthouder volgt jouw dossier op. 
  Dit is geen reden om je huurovereenkomst op te zeggen of te stoppen. 

 • Nederlands spreken

  Wie huurder werd vanaf 1 januari 2023 moet twee jaar nadat hij huurder werd (datum start huurovereenkomst of datum van toetreding) over een basistaalvaardigheid van het Nederlands beschikken. 
  Dit is een huurdersverplichting. Een huurder beschikt over de mondelinge basistaalvaardigheid van het Nederlands als hij het taalkennisniveau A2 heeft.


  Cursus of school vinden
  Heb je het verplichte basisniveau Nederlands nog niet? Dan kan je gratis Nederlands leren.
  Op de website van het agentschap integratie en inburgering vind je de adressen en de openingsuren van organisaties die jou kunnen helpen. Zij informeren jou over Nederlands leren en helpen je om een school of cursus te vinden.


  Boete
  Heb je het basisniveau Nederlands niet na één jaar sociaal huren? Dan kan de toezichthouder jou een geldboete opleggen tussen de 25 en 5.000 euro.

  Je krijgt als dat nodig is ook een nieuwe termijn waarbinnen je het basisniveau Nederlands moet behalen. De toezichthouder volgt jouw dossier op.
  Dit is geen reden om je huurovereenkomst te stoppen.
   

  Vrijstelling: geen basisniveau Nederlands nodig
  Soms moet je dit basisniveau Nederlands niet behalen.
  Dit kan in de volgende situaties:
  •    Je hebt een verklaring van uitgeleerdheid.
  •    Je hebt een medisch attest of bewijs waarin staat dat je door een ernstige ziekte, mentale of fysieke handicap het basisniveau Nederlands nooit kan halen.
   

  Uitstel: je mag het basisniveau Nederlands later halen
  Soms krijg je uitstel van de taalkennisverplichting: dan mag je het basisniveau Nederlands later behalen.
  Dit kan in de volgende situaties:
  •    Je kon de opleiding Nederlands nog niet starten of eindigen. Dit komt door je beroep, medische of persoonlijke redenen.
  •    Er was geen gepaste opleiding tijdig beschikbaar.

 • Huisdieren

  Algemene regel bij WM Elan
  -    Elk huisdier moet vooraf aangevraagd worden (zo kan WM Elan oordelen of het huisdier niet te groot is voor uw woning/appartement).
  -    Het huisdier moet aangepast zijn aan de grootte van uw woning/appartement.
  -    Er is maximum 1 huisdier toegestaan per woning of appartement. 

  Wat valt hier onder? Hond, kat, konijn, cavia, hamster, waterschildpad, …
  Wat is niet toegestaan? Gevaarlijke honden, exotische dieren, …

  Let wel:
  -    Het huisdier mag geen overlast veroorzaken voor de buren.
  -    Het huisdier mag geen schade veroorzaken in of rond de woning/het appartement. Als er schade is, zijn de kosten voor de huurder. 
  -    Het onderhoud van de woning/het appartement en tuin moet goed blijven wanneer u een huisdier heeft.

  Als deze voorwaarden niet nageleefd worden, kan WM Elan vragen om het huisdier te verwijderen.